โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 

Facebook

ประกาศโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปี 2559 โหลดที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ที่ผ่าน โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ)  ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ ม.6 ทุกๆคนค่ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ


มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


มหาวิทยาลัยแม่โจ้


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่