โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เข้าสู่เว็บภาษาไทย เข้าสู่เว็บภาษาอังกฤษ :::::Facebook โรงเรียนห้องสอนศึกษา

ประกาศโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
[ประกาศ][ม.1/1][ม.1/2][ม.1/3][ม.1/4][ม.1/5][ม.1/6][ม.1/7][ม.1/8 MEP]
*MEP : Mini English Program