การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.มส.1 และสพม. 34 ระดับมัธยมศึกษา