วารสารโรงเรียน

button grade01

273637799 467976831689781 4110468437837969002 n

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

webmailDLIT

Google For Education

โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School Book" (ตำราเรียนที่เดินได้) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อาจารย์จรรมนง แสงวิเชียร อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School Book" (ตำราเรียนที่เดินได้) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ คณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา
นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช นักเขียน นักถ่ายภาพ นักแสดง และผู้กำกับภาพยนตร์
ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ณ ปัญญา
ภายหลังจากคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันครบทุกทีมเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชมเชย
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชื่อผลงาน “(อย่าเป็นแค่) ตำราเรียนที่เดินได้”
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมสร้างผลงาน"(อย่าเป็นแค่) ตำราเรียนที่เดินได้" ดังนี้
นาย ศรวิชัย มั่นคง
นาย วันณรงค์ บัณฑิตเทอดสกุล
นางสาว วัณนากร แพน้อย
นาย กัณตภณ ศิลปจิตต์
นางสาว อภิชญา ชุมภูศรี
และครูผู้ควบคุม คือ
นาย ประกิจ ผาติจิรโชติ
นาย ปิยพล คันทะ
 
273709456 3092407407696058 2002184691321610305 n 273629361 3092407397696059 4261192876423870796 n
 
273737433 3092409581029174 1644646033807342448 n 273526422 3092407444362721 6019110833456353943 n

364172700 825977068914353 8156145939558373833 n


 


ita

ผลงานแห่งความภูมิใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

รางวัลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

01-12-2565 Hits:91 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รางวัลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565    

Read more

โล่ห์รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการ…

24-06-2565 Hits:166 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

โล่ห์รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการฝึกดีเด่น

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย ดร.กัญญา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ ทองรุ่งและนายอภิสิทธิ์ ทองรุ่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้ารับโล่ห์รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการฝึกดีเด่น จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.กัญญา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และ นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ นายสุรพงษ์...

Read more

รางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำป…

23-06-2565 Hits:241 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติศักดิ์ บุญคง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  

Read more

รางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำป…

23-06-2565 Hits:123 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนายยศ ธูปทองดี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน      

Read more

การแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญ…

12-02-2565 Hits:250 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

การแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School Book" (ตำราเรียนที่เดินได้)

โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School Book" (ตำราเรียนที่เดินได้) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อาจารย์จรรมนง แสงวิเชียร อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School...

Read more

แชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนไทย…

02-02-2565 Hits:301 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

แชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนไทยแลนด์ไพรมิเตอร์ คัพ ประจำปี 2564

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลโรงเรียน แชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนไทยแลนด์ไพรมิเตอร์ คัพ ประจำปี 2564 โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. ได้รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 3. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   โดยมี ครูธนิสร ยิ่งสุขกายใจและครูนวพล สง่ารัตนรักษ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม      

Read more

รับโล่รางวัลจากการจัดกิจกรรมรวมพลทูบีนัม…

02-02-2565 Hits:246 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รับโล่รางวัลจากการจัดกิจกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน 2021

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน “ชมรมTO BE NUMBER ONE ”ที่ได้รับโล่รางวัลจากการจัดกิจกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน 2021 ณ พิชชาพรเฮ้าส์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1.รางวัล ชนะเลิศ Dancercise รุ่น teenage โดย ทีม SNIPER ได้เป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปแข่งขันในระดับภาค ต่อไป 2. รางวัล ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE idol ประเภทชาย...

Read more

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

02-02-2565 Hits:278 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศเนื่องในการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและทักษะภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ดังนี้ - นางสาวจินตภัทร์ วรรณเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมในโลกดิจิทัล” ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูศิรสิทธิ์ บุบผาเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Read more

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

02-02-2565 Hits:283 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศเนื่องในการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและทักษะภาษาไทยโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ดังนี้  - นางสาวญาวดี เหล่าดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางคุณธรรมจริยธรรม” ครูผู้ฝึกสอน: นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

Read more

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563

02-02-2565 Hits:203 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  ประจำปี 2563

  โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล รองผู้อำนวยการฯ ในโอกาสรับรางวัล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563 " โดยสมาคมรองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  

Read more

รางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563

02-02-2565 Hits:182 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563

  โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ รองผู้อำนวยการฯ ในโอกาสรับรางวัล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563 โดยสมาคมรองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย      

Read more

รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจ…

02-02-2565 Hits:866 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี 2564

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายยศ ธูปทองดี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสรับรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี 2564      

Read more

คุรุชน คนคุณธรรม

01-02-2565 Hits:612 ผลงานของโรงเรียน Somchai Soraire - avatar Somchai Soraire

คุรุชน คนคุณธรรม

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี 2564  

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก…

02-12-2565 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565                   

Read more

“นักเรียนดีเด่น” และได้รับเกียรติบัตรนัก…

01-02-2565 Hits:822 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ Somchai Soraire - avatar Somchai Soraire

“นักเรียนดีเด่น” และได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับโล่รางวัล “นักเรียนดีเด่น” และได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564โล่รางวัล “นักเรียนดีเด่น” ได้แก่ นางสาวพนิตสุภา ปวนปินตา ชั้น ม.6/5รางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวภัคทรนิดา พงศ์ปุณยภา ชั้น ม.4/6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ นางสาวโชติรส หว่างไม ชั้น...

Read more

แถลงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา …

01-02-2565 Hits:233 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ Somchai Soraire - avatar Somchai Soraire

แถลงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

แถลงการ จากผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯลงวันที่ 17 มกราคม 2565        

Read more

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

21442213 1589899744403517 1551670792 n 1

HS CH


ผู้อำนวยการ

ผอ อมพวาร

นายอัมพวาร อิตุพร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

                 รองผอำนวยการ

307295024 831012731423683 279806510000123010 n

 ทีมรองผู้อำนวยการ

รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ITA ONLINE

ita

คู่มือนักเรียน

 ปกคมอ 66

hongson online

สารานกรม

MOE.png

hongson online

ผลงาน รร

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

เว็บไซต์แนะนำ


emoney
banner gpf webservice
cpk

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

785895
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
28
170
198
783642
6995
8849
785895

Your IP: 44.192.254.173
Server Time: 2023-09-25 08:59:28

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
Hongsonsuksa School Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana
Copyright © 2016. All Rights Reserved.