วารสารโรงเรียน

button grade01

273637799 467976831689781 4110468437837969002 n

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

webmailDLIT

Google For Education

รางวัลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

 

ฉ5 รางวลคณธรรม


 

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

 

ชแจง ม.1ม.4

 

 

 

 

  • ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควตาโรงเรียนอื่น ประจำปีการศึกษา 2566

            ๐ ประกาศรายชื่อโควตานักเรียนโรงเรียนอื่น แต่ละแผนการเรียน

 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

            ๐ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

            ๐ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

  •  ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันรายงานตัวและมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2566

            ๐ ระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 1 จากเดิมรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น.

 

 

           ๐ ระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 4 (ยกเว้นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) จากเดิมรายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2566 (คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง) มอบตัว จากเดิม วันที่ 2 เมษายน 2566 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

 

335133565 225272423398346 8822884735535518867 n

 

 

 

 

  •       ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

 

            ๐ ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โควตาโรงเรียนเดิม

 

 

 

  •     ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

 

                   - ใบสมัครเข้าเรียน ม. 1

                   - ใบสมัครเข้าเรียน ม. 4

 

          ๐ ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการห้องเรียนพิเศษ

             วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     

 

         ๐ ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โควตาโรงเรียนเดิม

             ประเภทโควต้าเรียนดี โควต้าผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้บำเพ็ญประโยชน์      

                 - ใบสมัครเข้าเรียน ม. 4  (นักเรียน ม.3 ห้องสอนเดิม)

       

          ๐ ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โควตาโรงเรียนอื่น 

             ประเภทโควต้าเรียนดี โควต้าผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้บำเพ็ญประโยชน์      

                   - ใบสมัครเข้าเรียน ม. 4  (นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

 

 

     ประกาศรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 

               ๐ ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาแต่ละระดับชั้น

  

 

 

 

 

      covid 19    

 

 

 


 


ita

ผลงานแห่งความภูมิใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

รางวัลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

01-12-2565 Hits:59 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รางวัลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565    

Read more

โล่ห์รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการ…

24-06-2565 Hits:120 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

โล่ห์รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการฝึกดีเด่น

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย ดร.กัญญา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ ทองรุ่งและนายอภิสิทธิ์ ทองรุ่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้ารับโล่ห์รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการฝึกดีเด่น จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.กัญญา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และ นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ นายสุรพงษ์...

Read more

รางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำป…

23-06-2565 Hits:176 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติศักดิ์ บุญคง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  

Read more

รางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำป…

23-06-2565 Hits:92 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนายยศ ธูปทองดี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน      

Read more

การแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญ…

12-02-2565 Hits:210 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

การแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School Book" (ตำราเรียนที่เดินได้)

โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School Book" (ตำราเรียนที่เดินได้) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อาจารย์จรรมนง แสงวิเชียร อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลแข่งขัน โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School...

Read more

แชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนไทย…

02-02-2565 Hits:230 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

แชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนไทยแลนด์ไพรมิเตอร์ คัพ ประจำปี 2564

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลโรงเรียน แชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนไทยแลนด์ไพรมิเตอร์ คัพ ประจำปี 2564 โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. ได้รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 3. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   โดยมี ครูธนิสร ยิ่งสุขกายใจและครูนวพล สง่ารัตนรักษ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม      

Read more

รับโล่รางวัลจากการจัดกิจกรรมรวมพลทูบีนัม…

02-02-2565 Hits:210 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รับโล่รางวัลจากการจัดกิจกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน 2021

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน “ชมรมTO BE NUMBER ONE ”ที่ได้รับโล่รางวัลจากการจัดกิจกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน 2021 ณ พิชชาพรเฮ้าส์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1.รางวัล ชนะเลิศ Dancercise รุ่น teenage โดย ทีม SNIPER ได้เป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปแข่งขันในระดับภาค ต่อไป 2. รางวัล ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE idol ประเภทชาย...

Read more

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

02-02-2565 Hits:241 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศเนื่องในการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและทักษะภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ดังนี้ - นางสาวจินตภัทร์ วรรณเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมในโลกดิจิทัล” ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูศิรสิทธิ์ บุบผาเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Read more

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

02-02-2565 Hits:242 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศเนื่องในการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและทักษะภาษาไทยโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ดังนี้  - นางสาวญาวดี เหล่าดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางคุณธรรมจริยธรรม” ครูผู้ฝึกสอน: นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

Read more

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563

02-02-2565 Hits:171 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  ประจำปี 2563

  โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล รองผู้อำนวยการฯ ในโอกาสรับรางวัล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563 " โดยสมาคมรองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  

Read more

รางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563

02-02-2565 Hits:154 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563

  โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ รองผู้อำนวยการฯ ในโอกาสรับรางวัล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563 โดยสมาคมรองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย      

Read more

รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจ…

02-02-2565 Hits:583 ผลงานของโรงเรียน มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี 2564

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายยศ ธูปทองดี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสรับรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี 2564      

Read more

คุรุชน คนคุณธรรม

01-02-2565 Hits:476 ผลงานของโรงเรียน Somchai Soraire - avatar Somchai Soraire

คุรุชน คนคุณธรรม

  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี 2564  

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก…

02-12-2565 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ มลิวัลย์ - avatar มลิวัลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565                   

Read more

“นักเรียนดีเด่น” และได้รับเกียรติบัตรนัก…

01-02-2565 Hits:663 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ Somchai Soraire - avatar Somchai Soraire

“นักเรียนดีเด่น” และได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับโล่รางวัล “นักเรียนดีเด่น” และได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564โล่รางวัล “นักเรียนดีเด่น” ได้แก่ นางสาวพนิตสุภา ปวนปินตา ชั้น ม.6/5รางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวภัคทรนิดา พงศ์ปุณยภา ชั้น ม.4/6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ นางสาวโชติรส หว่างไม ชั้น...

Read more

แถลงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา …

01-02-2565 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ Somchai Soraire - avatar Somchai Soraire

แถลงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

แถลงการ จากผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯลงวันที่ 17 มกราคม 2565        

Read more

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

21442213 1589899744403517 1551670792 n 1

HS CH


ผู้อำนวยการ

ผอ อมพวาร

นายอัมพวาร อิตุพร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

                 รองผอำนวยการ

307295024 831012731423683 279806510000123010 n

 ทีมรองผู้อำนวยการ

รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ITA ONLINE

ita

 ปกคมอ 66

hongson online

สารานกรม

MOE.png

hongson online

ผลงาน รร

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

เว็บไซต์แนะนำ


emoney
banner gpf webservice
cpk

Who's Online

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

755758
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
23
123
231
754385
4327
3713
755758

Your IP: 44.192.79.149
Server Time: 2023-05-30 04:56:05

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
Hongsonsuksa School Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana
Copyright © 2016. All Rights Reserved.