button grade01

คำสง

ธรการ

ทะเบยน

ประกน

แผนงาน
การคดกรองนกเรยนยากจน

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

Evaluation

Webboard

webmail

help

คัดกรองนักเรียนยากจน ห.ศ.

18 12 2561 9 39 28

BookMark2561

4

1tambon1school

logo1tambon

 

Chinese New Year

กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน
1.การแข่งขันวาดภาพวันตรุษจีน (ประเภท เดี่ยว)
2. การแข่งขันวาดหน้ากากงิ้ว (ประเภท เดี่ยว)
3. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน (ประเภท เดี่ยว)
4. การแข่งขันร้องเพลงจีน (ประเภท เดี่ยว)
5. การแข่งขันประดิษฐ์โคมจีน (ประเภท เดี่ยว)
6. การแข่งขันออกแบบพื้นหลังเกียรติบัตรวันตรุษจีน (ประเภท เดี่ยว)
7. การแข่งขันCover Dance (ประเภท ทีม )

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน

 

21442213 1589899744403517 1551670792 n 1

รูปภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

 

35414696 2192300030786181 8064015679101075456 o  

14/06/561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

35267375 2190786784270839 4868046096565272576 o  

13/06/2561

ติดตามหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ

ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

34524863 2181924218490429 6102321664807141376 o  

06/06/2561

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาติชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ณ บริเวณหลังอารคาร 4
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

34457174 2178280685521449 1645218404195368960 o  

 1/06/2561

IT Valley & Startup

ณ อาคารบุญชูตรีทอง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

33674959 2171550552861129 5761335123026903040 o  

28/05/2561

พิธีรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

ณ บริเวณหน้าเสาธง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

32532341 2157429610939890 224071162546618368 o

15/05/2561
เตรียมความพร้อมเกินเปิดภาคเรียน
ณ บริเวณหน้าเสาธง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

32192000 2151576938191824 7422439043587112960 n

5-7/05/2561

อบรมครู STEM ม.ต้น
ณ อาคารบุญชูตรีทอง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

31791627 2142875412395310 8350780865814462464 o   

02/05/2561

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

คณะครูผู้ช่วย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

31900326 2142868445729340 6394497810233819136 o    02/05/2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ม.4
ณ อาคารบุญชูตรีทอง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
31670073 2141675565848628 4862204455711408128 o   01/05/2561
ประชุมคณะครู บุคลากร และรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
30727627 2126197327396452 348146282327441408 o  

16/04/2561
ศิษย์เก่าห้องสอนศึกษา ร่วมกันรดน้ำดำหัวครูผู้อาวุโส
และทอดผ้าป่าการศึกษา ปี 2561

ณ อาคารบุญชูตรีทอง
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ


รูปภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560

26114413 1998340930182093 7746477462619021669 o จัดงานวันปีใหม่ 2561
25791073 1994629450553241 562704598283372328 o ติดตามนิเทศโรงเรียนในโครงการ กพด.
26114695 1994586873890832 2134054473762264597 o

กิจกรรม Foreign Language Custom Contest Week

18-22 Dec 2017

25542538 1988007264548793 3500584685328706139 o

คณะท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ใจภักดี จากโรงเรียนจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

24955638 1975848345764685 6917271479156491430 o วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 24210239 1965468876802632 446754723896311614 o  กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน
 23926462 1962509850431868 1484841663020063312 o  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดนวลนรดิส เยี่ยมชมโรงเรียน
 23593347 1951197631563090 2877066266700194339 o  ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/60
23668850 1947545365261650 281559109327988025 o

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

เยี่ยมชม โรงเรียนห้องสอนในพระอุปถัมภ์ฯ

23550967 1947542435261943 2719831279037253941 o งานมอบเกียรติบัตรสะเต็ม
23215656 1938835839465936 4639819730642344350 o โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
22904734 1932149063467947 589972824573032415 o ชมรมถนนปลอดถัยในสถานศึกษา
23004648 1932149066801280 8681613558151399392 o ชมรมถนนปลอดถัยในสถานศึกษา
IMG 0889 วันปิยะมหาราช
22136983 1902456643103856 7409446331616879298 o

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

21741228 1879600785389442 8960325255295792326 o รับการประเมินโรงเรียนมาตราฐานสากล รางวัล OBECQA
21457299 1878367392179448 4045520613579564137 o วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21617533 1818392631509060 4948127856368002212 n การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 67
21369569 1874569019225952 2947640962075575622 n นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกันทำดอกดารารัตน์
21317733 1874573945892126 2931513244270238961 n นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง
21368937 1874635965885924 8221694393603461270 o การประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
21367006 1874624655887055 3705800359407228249 o ค่ายอาเซียน SUPER STAR ASEAN CAMP
21544130 1874631125886408 25136381638040498 o กิจกรรมค่ายศิลปะ ครั้งที่ 1 ASEAN ART FUN
19961305 1740078189340505 2028853815464748107 n กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
20638675 1769105739771083 2447173253187106273 n กิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน เนื่องในงานครบ 103 ปี
21317616 1874604172555770 2948556066516883916 n พิธีต้อนรับผู้อำนวยการอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
19642639 1734050379943286 6337553709261892849 n โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมประเพณีแห่เทียน
21457561 1874561582560029 8784782561931842941 o กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
20664075 1769621516386172 5907133116202402466 n

พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี

พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม

"ห้องสอนศึกษา"

18953492 1694009160614075 1456900197044572282 o กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
21192264 1793905647291092 3832785052653365027 n ค่ายพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 28-29 สิงหาคม 2560
วันวทยาศาสตร วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินโรงเรียน

January 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ปกหนา เวบ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

www.moe.go.th
www.obec.go.th
34

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.