วารสารโรงเรียน

button grade01

273637799 467976831689781 4110468437837969002 n

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

webmail

สถานที่ตั้งโรงเรียน

 

อาคารสถานที่


map65

 

พื้นที่ของโรงเรียน
มีที่ดิน 2 แปลง, แปลงที่ 1 คือ ที่ตั้งโรงเรียนห้องสอนศึกษาและอาคารต่าง ๆ มีเนื้อที่ 84 ไร่ 54 ตารางวา, แปลงที่ 2 อยู่ติดสนามบินด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งบ้านพักครูและพื้นที่เกษตรมีเนื่อที่ 8 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวามีอาคารต่างๆ

ตราโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

logo

พระชฎามหากฐินและอุณาโลมสัญลักษณ์พระนามย่อ พ.ร.ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี พระองค์ทรงอุปการะกิจการของสถาบันการศึกษาอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ช้าง               -สัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเคยเป็นสถานที่ฝึกช้าง

พระธาตุ          -พระธาตุดอยกองมู อันเป็นสิ่งเคารพสักการะของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รัศมี               -สัญลักษณ์ของแสงสว่างแห่งปัญญา

maxim

08052565 1

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.