วารสารโรงเรียน

button grade01

273637799 467976831689781 4110468437837969002 n

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

webmail

สถานที่ตั้งโรงเรียน

 

อาคารสถานที่


map65

 

พื้นที่ของโรงเรียน
มีที่ดิน 2 แปลง, แปลงที่ 1 คือ ที่ตั้งโรงเรียนห้องสอนศึกษาและอาคารต่าง ๆ มีเนื้อที่ 84 ไร่ 54 ตารางวา, แปลงที่ 2 อยู่ติดสนามบินด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งบ้านพักครูและพื้นที่เกษตรมีเนื่อที่ 8 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวามีอาคารต่างๆ

คู่มือนักเรียน

 ปกคมอ 66

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.