วารสารโรงเรียน

button grade01

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

Evaluation

webmail

1tambon1school

logo1tambon

สถานที่ตั้งโรงเรียน

17626663 1872836979653113 3548050869000407578 n

อาคารสถานที่


อาคารเรียน
1. อาคารเรียนแบบ 318 จำนวน 1 หลัง
2. อาคารเรียนแบบ 318 ค. จำนวน 1 หลัง
3. อาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 1 หลัง
4. อาคารเรียนชั่วคราว (แบบถอดประกอบ) จำนวน 1 หลัง
5. อาคารเรียนชั่วคราว (แบบกึ่งถาวร) จำนวน 1 หลัง
6. อาคารเรียนแบบ 324ล/55ข

อาคารประกอบ
1. อาคารอเนกประสงค์ “บูญชู ตรีทอง” จำนวน 1 หลัง
2. อาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง
3. อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
4. โรงฝึกงาน คหกรรม จำนวน 1 หลัง
5. โรงฝึกงาน (ดนตรี-ศิลปะ) จำนวน 1 หลัง
6. โรงฝึกงาน (งานไม้-โลหะ) จำนวน 1 หลัง
7. อาคารเพื่อนเตือนเพื่อน จำนวน 1 หลัง
8. บ้านพักครู จำนวน 18 หลัง
9. บ้านพักภารโรง จำนวน 2 หลัง
10. ห้องน้ำนักเรียน จำนวน 6 หลัง
11. โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง
12. ศาลา “84 ปี ห้องสอนศึกษา” จำนวน 9 หลัง

 

พื้นที่ของโรงเรียน
มีที่ดิน 2 แปลง, แปลงที่ 1 คือ ที่ตั้งโรงเรียนห้องสอนศึกษาและอาคารต่าง ๆ มีเนื้อที่ 84 ไร่ 54 ตารางวา, แปลงที่ 2 อยู่ติดสนามบินด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งบ้านพักครูและพื้นที่เกษตรมีเนื่อที่ 8 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวามีอาคารต่างๆ

271681781 961108094817527 2519416937337103457 n

 

 

 

 


191260139 535052354524361 4698981155487214699 n


 

25 5 2564 11 31 29

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.