button grade01

คำสง

ธรการ

ทะเบยน

ประกน

แผนงาน
การคดกรองนกเรยนยากจน

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

Evaluation

Webboard

webmail

help

BookMark2561

ตราโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

logo

พระชฎามหากฐินและอุณาโลมสัญลักษณ์พระนามย่อ พ.ร.ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี พระองค์ทรงอุปการะกิจการของสถาบันการศึกษาอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ช้าง               -สัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเคยเป็นสถานที่ฝึกช้าง

พระธาตุ          -พระธาตุดอยกองมู อันเป็นสิ่งเคารพสักการะของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รัศมี               -สัญลักษณ์ของแสงสว่างแห่งปัญญา

maxim

ปกหนา เวบ

ปฏิทินโรงเรียน

December 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

www.moe.go.th
www.obec.go.th
34

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.