วารสารโรงเรียน

button grade01

273637799 467976831689781 4110468437837969002 n

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

webmail

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ห้องสอนรำลึก เขียนโดย Somchai Soraire 1662
ศักดิ์ศรีห้องสอนศึกษา เขียนโดย Somchai Soraire 2428
ลาห้องสอน เขียนโดย Somchai Soraire 2579
เหนือยอดเสา เขียนโดย Somchai Soraire 1738
ขาว-เขียวร่วมใจ เขียนโดย Somchai Soraire 1228
รำวงห้องสอนศึกษา เขียนโดย Somchai Soraire 1907
รำลึกห้องสอนศึกษา เขียนโดย Somchai Soraire 1823
เกียรติคุณห้องสอน เขียนโดย Somchai Soraire 1580
ขาวเขียวสัมพันธ์ เขียนโดย Somchai Soraire 1719
มาร์ชห้องสอนศึกษา เขียนโดย Somchai Soraire 2240

 ปกคมอ 66

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.