วารสารโรงเรียน

button grade01

273637799 467976831689781 4110468437837969002 n

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

webmail

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ห้องสอนรำลึก เขียนโดย Somchai Soraire 1595
ศักดิ์ศรีห้องสอนศึกษา เขียนโดย Somchai Soraire 2313
ลาห้องสอน เขียนโดย Somchai Soraire 2412
เหนือยอดเสา เขียนโดย Somchai Soraire 1658
ขาว-เขียวร่วมใจ เขียนโดย Somchai Soraire 1168
รำวงห้องสอนศึกษา เขียนโดย Somchai Soraire 1829
รำลึกห้องสอนศึกษา เขียนโดย Somchai Soraire 1729
เกียรติคุณห้องสอน เขียนโดย Somchai Soraire 1504
ขาวเขียวสัมพันธ์ เขียนโดย Somchai Soraire 1656
มาร์ชห้องสอนศึกษา เขียนโดย Somchai Soraire 1973

08052565 1

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.